Marian Schwartz on Bessmertniy (“The Immortal”) by Olga Slavnikova